Home » Comunicat_Presa_15_12_2023
 Română | English | Francais

15.12.2023

O nouă amendă - operator persoană fizică

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat în cursul lunii noiembrie 2023 o investigație la un operator persoană fizică și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 993,84 lei, echivalentul a 200 euro.

În cadrul investigației efectuate în urma unei sesizări s-a constatat faptul că operatorul sancționat (persoană fizică) nu a dus la îndeplinire o măsură corectivă aplicată de Autoritate printr-un procesul-verbal emis anterior, deși operatorul avea obligația de a permite accesul Autorității la datele cu caracter personal și la toate informațiile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor de control ale instituției noastre.

Fapta operatorului reprezintă contravenția prevăzută de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679, potrivit căruia se aplică amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare pentru e) nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 alineatul (2), sau neacordarea accesului, încălcând articolul 58 alineatul (1).

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.