Home » Comunicat_Presa_16.06.2023_2
 Română | English | Francais

16.06.2023

Conferința Națională «Protecția datelor cu caracter personal în învățământul universitar românesc – provocări și perspective»

 

În perioada 8-10 iunie 2023, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au participat la Conferința Națională ”Protecția datelor cu caracter personal în învățământul universitar românesc – provocări și perspective” organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

La această conferință au fost invitate numeroase universități reprezentate, în principal, de responsabilii cu protecția datelor, precum și reprezentanți ai Ministerului Educației și Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Cu acest prilej s-au abordat subiecte referitoare la protecția datelor cu caracter personal în învățământul universitar românesc. Astfel, au fost supuse dezbaterii următoarele aspect: protecția datelor cu caracter personal pe timpul folosirii tehnologiilor IT și a internetului; protecția datelor cu caracter personal în cadrul procesului de gestionare a activităților de învățământ; rolul, locul și relevanța activității responsabilului cu protecția datelor în universitățile românești; protecția datelor cu caracter personal în cadrul procesului de gestionare a activităților de cercetare și a proiectelor cu finanțare europeană/externă.

Reprezentanții Autorității au adus în atenția participanților faptul că fiecărui operator îi revine obligația de a stabili termene de stocare pentru fiecare prelucrare de date pe care o efectuează, de a identifica în mod corect temeiurile legale de prelucrare raportat la activitățile desfășurate, de a efectua evaluări în urma instruirii angajaților cu privire la prelucrarea datelor, de a face evaluări de impact atunci când se impune, de a realiza o informare completă a persoanelor vizate.

Totodată, s-a subliniat importanța poziției responsabilului cu protecția datelor în sensul că acesta răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului și, de asemenea, s-a recomandat ca, în funcție de complexitatea prelucrărilor de date efectuate la nivelul operatorului și de mărimea acestuia, să se ia în considerare crearea unui compartiment de sine stătător cu atribuții specifice responsabilului cu protecția datelor.

Direcția juridică şi comunicare

ANSPDCP