Home » Comunicat_Presa_18_/_01_/_2021
 Română | English | Francais

18.01.2021

28 Ianuarie 2021 - ZIUA EUROPEANĂ A PROTECŢIEI DATELOR

 

Ziua Europeană a Protecției Datelor se celebrează în data de 28 ianuarie 2021 de către toate statele membre ale Consiliului Europei și marchează 40 de ani de la adoptarea, în anul 1981, la Strasbourg, a Convenției 108 pentru protecția persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

Convenţia 108 defineşte o serie de principii universale şi conţine prevederi de natură să asigure protecţia vieţii private a persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice sau entităţile private.

Modernizarea Convenției 108 s-a realizat în luna mai 2018, când Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul modificat cunoscut sub numele de „Convenția 108+”.

Sărbătorirea anuală a acestei zile constituie un prilej de a aduce în atenţia publicului importanța respectării principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, a dreptului la viață privată și a dreptului la protecția datelor personale, consacrate ca drepturi fundamentale.

Pentru celebrarea Zilei Europene a Protecţiei Datelor, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va organiza două evenimente on-line destinate informării corecte a operatorilor cu privire la aplicarea adecvată a regulilor de protecție a datelor personale, statuate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Astfel, pe data de 27 ianuarie 2021, instituția noastră va organiza on-line, o conferință dedicată autorităților și instituțiilor publice, intitulată „Constatări și recomandări pentru operatorii din sectorul public”, în care se vor prezenta și dezbate aspecte practice specifice de aplicare a principiilor de prelucrare a datelor personale. La acest eveniment au fost invitate, în principal, autoritățile și instituțiile publice centrale reprezentative.

Apoi, pe data de 28 ianuarie 2021, vom organiza, on-line, cea de-a doua conferință dedicată marcării Zilei Europene a Protecției Datelor, cu tema „Constatări și recomandări pentru operatorii din sectorul privat”, cu participarea celor mai importante asociații și uniuni profesionale, a unor camere de comerț și a reprezentanților mass-media.

Sărbătorirea pe data de 28 Ianuarie 2021 a Zilei Europene a Protecției Datelor se va realiza și cu sprijinul postului național de televiziune TVR și a Societății de Transport București, care vor difuza clipul informativ dedicat Regulamentului General privind Protecția Datelor (mesaj de interes public), realizat de instituția noastră.

În același timp, informații sintetice privind activitatea Autorității din 2020 sunt prezentate, ca în fiecare an, în Broșura dedicată Zilei Europene a Protecției Datelor, disponibilă, alături de pliantul aferent, la adresa www.dataprotection.ro/informatii generale/informatii de interes public/materiale informative.

 

Directia juridică şi comunicare

ANSPDCP