Home » Comunicat_Presa_18_04_2024
 Română | English | Francais

18.04.2024

Pregătirea responsabililor cu protecția datelor din structurile  MAI

 

În data de 14 martie 2024, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au susținut la Ploiești Cursul în domeniul protecției datelor cu caracter personal, destinat responsabililor cu protecția datelor personale desemnați la nivelul structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Acest curs a fost structurat pe două module, ”Drepturile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal”, respectiv ”Organizarea și funcţionarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”.

Cursanților, care au reprezentat structuri din MAI precum Jandarmeria Română, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, etc., le-au fost prezentate aspecte cu caracter general și specific precum drepturile persoanelor vizate și atribuţiile de supraveghere și control ale Autorității naționale de supraveghere, raportat la dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și la prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

Cu acest prilej, au fost supuse dezbaterii și aspecte practice referitoare la aplicarea legislaţiei protecției datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, precum și aspecte specifice privind acquis-ul Schengen și aplicarea acestuia.

Reprezentanții Autorității au adus în atenția participanților faptul că fiecărui operator îi revine obligația de a identifica în mod corect temeiurile legale de prelucrare raportat la activitățile desfășurate, de a efectua evaluări în urma instruirii angajaților cu privire la prelucrarea datelor, de a face evaluări de impact atunci când se impune, de a realiza o informare completă a persoanelor vizate, potrivit GDPR sau Legii nr. 363/2018, în funcție de fiecare situație specifică apărută la nivelul structurilor MAI, precum și de a stabili măsuri de confidențialitate și securitate specifice pentru prelucrările de date efectuate de fiecare structură în parte.

 

Direcția juridică şi comunicare

ANSPDCP