Home » Comunicat_Presa_19_09_2022
 Română | English | Francais

19.09.2022

O nouă sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul Banca Comercială Română SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 25 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. b), d) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9864,8 lei (echivalentul sumei de 2000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei notificări de încălcare a securității datelor care a fost transmisă de Banca Comercială Română SA, în baza dispozițiilor art. 33 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Astfel, potrivit celor menționate în formularul de notificare, încălcarea securității prelucrării datelor s-a produs ca urmare a unei erori tehnice a unei aplicații IT a operatorului.

În cadrul investigației s-a constatat că au fost transmise e-mailuri conținând datele cu caracter personal ale unor clienți către alți clienți.

Această încălcare a securității datelor a condus la divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la anumite date cu caracter personal, cum ar fi: nume și prenume, CNP, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail, alături de informații financiare generate eronat privind câștigul cumulat, pierderea cumulate, câștigul net, pierderea netă, impozitul datorat cumulat, impozitul de plată, impozit de recuperat, fiind afectat de incident un număr de 564  persoane fizice vizate, clienți ai bancii.

Totodată, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că Banca Comercială Română SA nu a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, încălcându-se astfel prevederile art. 25 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. b), d) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.