Home » Comunicat_Presa_19_09_2022_1
 Română | English | Francais

19.09.2022

O nouă sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul Vodafone România SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 29 și art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul Vodafone România SA a fost sancționat cu amendă în cuantum de 9.890,8 lei (echivalentul sumei de 2000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a două notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor.

În cadrul investigației s-a constatat că operatorul Vodafone România SA nu a verificat respectarea procedurii de identificare a persoanei apelante de către împuterniciții săi ceea ce a permis unor terțe persoane să achiziționeze în mod fraudulos telefoane noi în numele unor clienți ai operatorului.

De asemenea, această situație a permis terțelor persoane accesarea datelor din contractele încheiate de clienți cu operatorul și a datelor din conturile personale My Vodafone, cum ar fi: nume, prenume, adresă, codul numeric personal, numărul de telefon de contact, codul PUK, numărul de contact al titularului contului, seria SIM a cartelei inițiale, valoarea ultimei facturi neplătite și traficul de date.

Totodată, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că Vodafone România SA nu a adoptat măsuri suficiente pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului și care are acces la datele cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului și nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de confidențialitate și securitate corespunzător riscului prelucrării.

Ca atare, operatorul Vodafone România SA a fost sancționat cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 29 și art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.