Home » Comunicat_Presa_20.06.2024
 Română | English | Francais

25.06.2024

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat două investigații la operatorii Rețele Electrice Muntenia SA și Rețele Electrice Dobrogea SA, în cadrul cărora a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și d) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorii au fost sancționați contravențional cu amendă pentru încălcarea dispozițiilor mai sus menționate, astfel:

- Rețele Electrice Muntenia SA - amendă în cuantum de 14.928,60 lei (echivalentul a 3000 EURO);

- Rețele Electrice Dobrogea SA - amendă în cuantum de 4.976,20 lei (echivalentul a 1000 EURO).

Investigațiile au fost demarate ca urmare a unor sesizări prin care s-a semnalat faptul că un utilizator conectat la contul său pe site-ul comun al celor doi operatori, www.e.distributie.com, putea să vizualizeze datele personale ale altor clienți ai operatorilor.

Totodată, operatorii Rețele Electrice Muntenia SA și Rețele Electrice Dobrogea SA au transmis instituției noastre notificări de încălcare a securității datelor cu privire la aspectele sesizate.

În cadrul investigațiilor efectuate s-a constatat că operatorii nu au implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea sistemelor și serviciilor de prelucrare, ceea ce a condus la accesul neautorizat al unui terț la datele cu caracter personal  (nume, prenume, stradă, oraș, cod numeric personal) ale unor clienți ai operatorilor, încălcându-se astfel prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și d) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În același timp, în temeiul dispozițiilor art. 58 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, s-a dispus pentru operatorii Rețele Electrice Dobrogea SA și Rețele Electrice Muntenia SA și măsura corectivă de a implementa testări periodice pentru serviciile on-line oferite clienților pe noul portal web deținut de acești operatori.

Direcția juridică și comunicare 

A.N.S.P.D.C.P