Home » Comunicat_Presa_20_10_2023
 Română | English | Francais

20.10.2023

Sancțiune pentru încălcarea GDPR

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat în cursul lunii septembrie 2023 o investigație la operatorul DANTE INTERNAȚIONAL SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.974,9 echivalentul sumei de 1000 EURO, pentru încălcarea art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că Dante Internațional SA, deținătoare a www.fashiondays.ro, a prelucrat numărul de telefon al petentului în scop de marketing direct fără consimțământul său, comunicându-i mesaje comerciale de tip SMS.

În cadrul investigației efectuate, operatorul nu a făcut dovada existenței consimțământului petentului sau a unui alt temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia în scop de marketing direct, respectiv transmiterea unor mesaje comerciale de tip SMS prin care era informat cu privire la anumite oferte ale operatorului, încălcându-se astfel prevederile art. 6 din RGPD.

Pe lângă sancțiunea cu amendă, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat și măsuri corective, dispunând operatorului să ia măsurile necesare astfel încât să fie obținut consimțământul expres prealabil pentru prelucrarea datelor persoanelor vizate în scop de marketing și să se asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile RGPD, respectiv să fie prelucrate date cu caracter personal numai în baza unui temei legal expres conform art. 6 din RGPD.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.