Home » Comunicat_Presa_20_12_2022
 Română | English | Francais

20.12.2022

Amendă – instituție publică

                 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în cursul lunii noiembrie 2022 o investigație la operatorul Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) și a constatat încălcarea prevederilor art. 14 alin. (7) coroborat cu art. 14 alin. (1) și art. 13 alin. (4) din Legea nr. 190/2018.

Operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de  13.000 lei.

Investigația a fost demarată pentru verificarea îndeplinirii de către ANRP a măsurilor de remediere dispuse anterior acestui operator, printr-un proces-verbal de constatare/sancționare a contravențiilor din septembrie 2022.

În acest context, prin procesul verbal anterior, operatorul ANRP a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 6 din RGPD, fiind obligat totodată, prin planul de remediere, ca în termen de 20 de zile, să asigure conformitatea cu dispozițiile RGPD a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv a celor efectuate prin intermediul sistemului de supraveghere video, prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice ca urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor (de ex. proceduri de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și măsuri privind instruirea periodică a persoanelor care acționează sub autoritatea sa, referitor la obligațiile ce le revin conform prevederilor RGPD și la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activităţii).

Întrucât operatorul nu a comunicat măsurile luate, în luna noiembrie 2022, s-a efectuat o nouă investigație la ANRP cu privire la îndeplinirea măsurilor prevăzute în planul de remediere anexă la procesul-verbal din septembrie 2022. În cadrul acesteia, reprezentanții operatorului au declarat că documente precum „Regulament supraveghere video 2022.docx” sau ”Procedura de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal” nu au fost aprobate și ca atare nu au fost aduse la cunoștința personalului din subordinea ANRP care prelucrează date. Totodată, reprezentanții operatorului au susținut că nu au avut loc instruiri periodice  ale persoanelor care acționează sub autoritatea ANRP.

Ca atare, s-a constatat că operatorul ANRP nu a dus la îndeplinire măsurile prevăzute în planul de măsuri stabilit de ANSPDCP, încălcând astfel prevederile art. 14 alin. (7) coroborat cu art. 14 alin. (1) și art. 13 alin. (4) din Legea nr. 190/2018.

În acest context atragem atenția că, în aplicarea Legii nr. 190/2018, autorităților publice li se pot aplica avertismente însoțite de planuri de remediere. Dacă acestea nu aduc la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de remediere, ANSPDCP poate aplica sancţiunea contravenţională a amenzii.

Operatorul Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) a plătit amenda contravențională.

                                   

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.