Home » Comunicat_Presa_21_06_2023
 Română | English | Francais

21.06.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna mai a anului curent o investigație la operatorul Vodafone România SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Ca atare, societatea Vodafone România SA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 4.961 lei, echivalentul a 1.000 EURO.

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că operatorul i-a încălcat petentului dreptul de acces, refuzând să-i comunice anumite înregistrări ale convorbirilor cu call-center-ul acestuia.

În cursul desfășurării investigației Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul Vodafone România SA nu a făcut dovada că a transmis un răspuns petentului la cererea sa de exercitare a dreptului de acces în termen de 30 de zile, încălcând astfel prevederile art. 15 alin. (3) din RGPD.

În acest context, reamintim că la art. 15 alin. (3) se prevede că „Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.”

Totodată, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a adopta măsuri tehnice și organizatorice astfel încât operatorul să se asigure că dă curs efectiv cererilor prin care se exercită drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016, inclusiv dreptul de acces prevăzut de art. 15.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.