Home » Comunicat_Presa_22_02_2022_1
 Română | English | Francais

22.02.2022

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

În luna februarie 2022 Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul IAMSAT Muntenia SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 12, art. 13 și art. 21 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul a fost sancționat contravențional, astfel:

  • amendă în cuantum de 9.892,4 lei, echivalentul a 2.000 euro pentru încălcarea dispozițiilor art. 12-13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
  • amendă în cuantum de 4.946,2 lei, echivalentul a 1.000 euro pentru încălcarea dispozițiilor 12 alin. (3) și art. 21 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri formulate de o persoană vizată care a reclamat faptul că IAMSAT Muntenia SA a continuat să prelucreze datele sale personale după desfacerea contractului de muncă, în anul 2020. Printr-o cerere, această persoană a adus la cunoștință operatorului că nu își dă consimțământul pentru utilizarea adresei sale de e-mail și că se opune prelucrării datelor sale personale de către IAMSAT Muntenia SA sau/și de terți persoane fizice sau juridice, după încetarea contractului de muncă.

În cadrul investigației efectuate, s-a reținut că IAMSAT Muntenia SA nu a prezentat dovezi cu privire la informarea prealabilă și completă a angajaților săi, inclusiv a persoanei vizate, înainte de a începe prelucrarea datelor personale ale acestor persoane prin mijloacele de supraveghere video instalate la locul lor de muncă, puse în funcțiune de la jumătatea anului 2020, deși operatorul avea obligația informării salariaților potrivit art. 12-13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Totodată, s-a reținut că IAMSAT Muntenia SA nu a soluționat cererea persoanei vizate și              nu i-a comunicat un răspuns privind măsurile adoptate în urma exercitării dreptului de opoziție în cadrul termenelor legale, în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (3), raportate la art. 21 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În același timp, în cadrul investigației operatorului i s-a aplicat şi două măsuri corective, astfel:

  • măsura corectivă de a asigura conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin asigurarea unei informări complete a persoanelor vizate, în special, a angajaților operatorului, cu privire la utilizarea sistemului de supraveghere video, prin raportare la obligațiile prevăzute de art. 12-13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
  • măsura corectivă de a transmite un răspuns persoanei vizate la cererea sa, care să cuprindă măsurile adoptate în urma exercitării dreptului de opoziție, prin raportare la dispozițiile art. 12 și 21 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.