Home » Comunicat_Presa_22_02_2022_2
 Română | English | Francais

22.02.2022

Amendă pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna februarie o investigație la operatorul  Societatea Civilă Profesională de Avocați „Sabou, Burz & Cuc” și a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f) și alin. (2) și ale art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul Societatea Civilă Profesională de Avocați „Sabou, Burz & Cuc”  a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4946 lei, echivalentul a 1.000 EURO.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care s-a reclamat divulgarea de către operator a datelor personale ale unui petent (client al operatorului) fără acordul și informarea sa prealabilă, prin postarea unei adrese primite de acesta de la o instituție publică pe un grup de WhatsApp folosit de avocații unui barou.

În cadrul investigației s-a constatat că Societatea Civilă Profesională de Avocați „Sabou, Burz & Cuc” a dezvăluit datele personale ale persoanei vizate (nume, prenume, adresa de domiciliu, informații referitoare la un dosar aflat pe rolul unei instanțe) pe un grup de WhatsApp format din 247 de membri, fără temei legal, în mod excesiv și incompatibil cu scopul inițial al colectării lor, precum și fără adoptarea unor măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialiții acestor date, încălcându-se astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f) și alin. (2), precum și ale art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Totodată, operatorului i s-au aplicat și următoarele măsuri corective:

  • măsura corectivă de a asigura conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale ale petentului pentru a se asigura notificarea tuturor membrilor grupului de WhatsApp folosit de avocații unui barou în vederea ștergerii adresei postate pe acest grup;
  • măsura corectivă de a asigura conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale în cadrul raporturilor juridice de asistare și reprezentare a clienților operatorului, astfel încât să se evite divulgarea datelor personale obținute de la aceștia, în afara situațiilor permise de lege, inclusiv prin instruirea regulată a persoanelor ce prelucrează date sub autoritatea operatorului.

A.N.S.P.D.C.P.