Home » Comunicat_Presa_23.03.2023
 Română | English | Francais

23.03.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD   

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna februarie a anului curent o investigație la operatorul Tehnoplus Industry SRL în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și alin. (2), precum și ale art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Ca atare, societatea Tehnoplus Industry SRL a fost sancționată astfel:

  • amendă în cuantum de 14.697,9 lei, echivalentul a 3.000 EURO pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și alin. (2) și art. 6 din RGPD;
  • amendă în cuantum de 9.798,6 lei, echivalentul a 2.000 EURO pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din RGPD.

Investigația s-a desfășurat ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că operatorul a prelucrat datele cu caracter personal ale petentului prin intermediul sistemului GPS instalat pe mașina sa de serviciu, fără să fi fost informat cu privire la monitorizarea autovehiculului, scopul și temeiul legal al acestei prelucrări și durata de stocare a datelor astfel colectate.

De asemenea, petentul a mai reclamat faptul că informațiile extrase din sistemul GPS au fost utilizate de operator în alt scop decât acela de a monitoriza mașina de serviciu atribuită acestuia.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că Tehnoplus Industry SRL a prelucrat în mod excesiv (în afara orelor de serviciu) datele de localizare aferente petentului, angajat al operatorului, prin sistemul de monitorizare GPS instalat pe mașina acestuia de serviciu, fără să fi demonstrat că anterior a epuizat alte metode mai puțin intruzive pentru atingerea scopului prelucrării și fără a face dovada informării  complete a petentului în legătură cu prelucrarea datelor prin intermediul sistemului GPS, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), c) și (2) și art. 6 din RGPD.

Totodată, s-a constatat că operatorul a stocat datele din sistemul mai sus menționat, după expirarea duratei de stocare, fără să prezinte dovezi din care să rezulte că depășirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 5 din Legea nr. 190/2018 se bazează pe motive justificate, încălcând astfel dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. e) și (2) din RGPD.

De asemenea, s-a constatat că operatorul a utilizat datele petentului din sistemul GPS în alt scop decât cel pentru care le colectase inițial.

În același timp, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD, s-au dispus față de societatea Tehnoplus Industry SRL:

- măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, prin reevaluarea necesității atingerii scopurilor propuse prin folosirea datelor de localizare provenite din sistemul de monitorizare prin GPS instalate pe mașinile de serviciu ale angajaților operatorului și evitarea colectării excesive a datelor, prin raportare la obligațiile prevăzute de RGPD și de Legea nr. 190/2018;

- măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, prin limitarea perioadei de stocare a datelor prin raportare la scopurile prelucrării datelor, conform obligațiilor prevăzute de RGPD și de Legea nr. 190/2018.                                    

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.