Home » Comunicat_Presa_23.05.2023
 Română | English | Francais

23.05.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în luna mai 2023, o investigație la operatorul Global Baby Brands SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 7, prin raportare la prevederile art. 4 pct. 11 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional:

  • cu amendă în cuantum de 4.929,4 lei (echivalentul a 1 000 EURO), pentru încălcarea art. 7 din RGPD, prin raportare la prevederile art. 4 pct. 11 din Regulamentul (UE) 2016/679;

  • cu avertisment pentru încălcarea art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care s-a reclamat faptul că operatorul a transmis petentului mai multe mesaje comerciale tip SMS, fără consimțământul acestuia.

În cursul investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că Global Baby Brands SRL nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a prelucrat numărul de telefon al petentului, pentru transmiterea mesajelor text tip SMS, cu consimțământul liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate al acestuia, încălcând astfel prevederile  art. 7 din Regulamentul 679/2016, prin raportare la prevederile art. 4 pct. 11 din Regulamentul 679/2016.

Totodată, s-a constatat că operatorul a încălcat prevederile art. 21 din Regulamentul (UE), întrucât a transmis petentului un mesaj comercial în scop de marketing, după exercitarea dreptului de opoziție de către acesta.

În același timp, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679, s-a dispus față de operator măsura corectivă de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale cu respectarea condițiilor privind consimțământul. În acest sens, s-au dispus:

- luarea măsurilor adecvate în vederea respectării prevederilor RGPD, astfel încât, pe viitor, să se prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în scop de marketing direct ce vizează utilizarea serviciilor de comunicații electronice (e-mail, telefon), cu obținerea consimțământului expres și prealabil al acestora, inclusiv adoptarea unor proceduri în acest sens și modificarea corespunzătoare a informațiilor pe site-ul operatorului; și

- modificarea secțiunii ”Politica de confidențialitate” de pe site-ul operatorului astfel încât persoanelor vizate să le fie furnizate informații complete, corecte, exacte și actualizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Totodată, operatorului i s-a recomandat să ia măsuri adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, inclusiv a drepturilor de opoziție și ștergere ale petentului.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.