Home » Comunicat_Presa_24_04_2023
 Română | English | Francais

24.04.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

               

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna martie 2023 o investigație la operatorul Tensa Art Design SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (3) și art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4947,9 lei (echivalentul a 1.000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări transmise de o persoană vizată care a reclamat faptul că operatorul Tensa Art Design SA îi trimite mesaje nesolicitate, deși aceasta și-a exercitat dreptul de opoziție.

În cadrul investigației efectuate, s-a constatat că operatorul a transmis persoanei respective, prin SMS, în repetate rânduri, mesaje comerciale nesolicitate, deși aceasta solicitase anterior, prin poșta electronică, dezabonarea de la serviciul de newsletter.

În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul Tensa Art Design SA nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a soluționat cererea persoanei vizate în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (3) raportat la art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 și nici nu i-a comunicat acesteia un răspuns, în termenul legal, referitor la măsurile adoptate în urma exercitării dreptului de opoziție.

În același timp, în cadrul investigației, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă  de a lua măsurile necesare pentru modificarea procedurilor existente la nivelul societății și aducerea acestora la cunoștința angajaților, astfel încât să fie respectate, în toate cazurile, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.