Home » Comunicat_Presa_24_10_2023
 Română | English | Francais

24.10.2023

O nouă sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna octombrie a anului curent o investigație la operatorul Mensajero SRL în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și d) coroborat cu art. 32 alin. (2)  din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 14.925,6 lei, echivalentul a 3.000 EURO.

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei sesizări prin care se reclama o posibilă încălcare a securității datelor cu caracter personal pe site-ul operatorului Mensajero SRL.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că încălcarea securității prelucrării datelor s-a produs prin accesarea unui link ce afișa o listă cu numeroase fișiere descărcabile care conțineau, în mare parte, facturi și certificate de garanție ale produselor achiziționate de clienții operatorului.

Această situație a condus la divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal ale clienților operatorului (persoane fizice și juridice), cum sunt: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, nr. și dată factură, produse achiziționate și valoarea acestora.

Astfel, operatorul Mensajero SRL a fost sancționat cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și d) coroborat cu art. 32 alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, întrucât nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.