Home » Comunicat_Presa_24_11_2022
 Română | English | Francais

24.11.2022

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna noiembrie 2022 o investigație la operatorul Medicover S.R.L. și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4,901 RON, (echivalentul a 1000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei notificări de încălcare a securității datelor care a fost transmisă de Medicover S.R.L., în baza dispozițiilor art. 33 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Astfel, în cadrul investigației, s-a constatat că încălcarea securității prelucrării datelor s-a produs ca urmare a faptului că s-a transmis unui client un e-mail ce conținea acte adiționale ale contractelor de prestări servicii medicale care aparțineau altor clienți ai operatorului.

În consecință, a rezultat că această încălcare a condus la pierderea confidențialității datelor prelucrate prin divulgarea neautorizată și accesul neautorizat la anumite date cu caracter personal, cum ar fi: numele și prenumele, CNP, adresa și semnătura.  

Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că Medicover S.R.L. nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de confidențialitate și securitate corespunzător riscului prelucrării, în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

 

Direcția juridică și comunicare     

A.N.S.P.D.C.P