Home » Comunicat_Presa_25.05.2020
 Română | English | Francais

25 MAI 2020 - împlinirea a 2 ani de aplicare a GDPR

Sărbătorim pe data de 25 Mai 2020 împlinirea a doi ani de la începerea aplicării efective a Regulamentului General pentru Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE), moment care a declanșat o nouă eră în domeniul protecției datelor atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în România.

Dacă anul 2018 a fost marcat de adoptarea legislației naționale aplicabile (Legea nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018), inclusiv a deciziilor normative ale Autorității, putem afirma că, începând cu anul 2019, s-a dat efectivitate deplină monitorizării implementării corecte a noului Regulament și a reglementărilor naționale aferente, la nivelul operatorilor din sectorul public și privat.

 Afluxul plângerilor și al solicitărilor de puncte de vedere primite în acești doi ani au constituit un important indicator pentru instituția noastră cu privire la existența unei creșteri reale a nivelului de conștientizare a publicului larg referitor la drepturile de care beneficiază, precum și a interesului semnificativ al operatorilor în respectarea noilor reguli europene.

         Important pentru instituția noastră a fost și feedback-ul oferit de asociațiile și uniunile care au participat la dezbateri și reuniuni, desfășurate inclusiv la sediul Autorității, și care s-au implicat în promovarea noilor condiții de utilizare a datelor personale.

În perspectivă, Autoritatea Națională de Supraveghere își propune să acorde aceeași atenție activității de control și celei de soluționare a plângerilor, conștienți fiind că diversitatea situațiilor specifice domeniului protecției datelor va reprezenta o provocare pentru instituția noastră, în contextul evoluțiilor tehnologice accentuate din societate.

În același timp, având convingerea că o persoană informată este mai puternică în relația cu operatorul și mizând pe dorința fiecăruia dintre noi de a se informa, instituția noastră își propune să diversifice acțiunile de promovare a regulilor de prelucrare a datelor personale, în special în mediul online, astfel încât acestea să continue să reprezinte un punct de reper a activității Autorității.

În acest context, sperăm în colaborarea la fel de bună cu societatea civilă și mass-media în edificarea unei adevărate culturi a protecției datelor în România.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.