Home » Comunicat_Presa_25.05.2023
 Română | English | Francais

25.05.2023

25 Mai 2023 – Activitatea ANSPDCP

 

Cu prilejul celebrării a cinci ani de la aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor, pe data de 25 mai 2023, prezentăm o sinteză a celor mai semnificative aspecte din activitatea Autorității Naţionale de Supraveghere desfășurată pe parcursul primelor patru luni ale anului 2023.

Astfel, în perioada ianuarie-aprilie, Autoritatea Naţională de Supraveghere a primit 1565 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise 199  investigații. Ca urmare a investigațiilor efectuate în această perioadă, au fost aplicate 36 amenzi în cuantum total de 353.865 lei (echivalentul a 71.900 de euro).

De asemenea, în activitatea de control, au mai fost aplicate 40 de avertismente și au fost dispuse 39 de măsuri corective.

Cât privește activitatea de soluționare a plângerilor, Autoritatea Națională de Supraveghere a primit în primele patru luni ale anului curent 1385 plângeri, pe baza cărora au fost demarate 81 de investigații.

În aceeași perioadă, operatorii de date au transmis 66 de notificări privind încălcarea securității datelor și 114 sesizări cu privire la posibile neconformități cu dispozițiile RGPD. Ca urmare a acestora, au fost demarate 118 investigații din oficiu.

Plângerile, sesizările și notificările privind incidente de securitate primite de Autoritatea Națională de Supraveghere în această perioadă au vizat, în principal, următoarele aspecte:

- dezvăluirea datelor personale către terți sau pe internet;

- utilizarea mijloacelor de supraveghere video la locul de muncă sau la nivelul asociațiilor de proprietari;

- nerespectarea drepturilor persoanelor vizate;

- nerespectarea condițiilor de informare a persoanelor vizate;

- primirea de mesaje comerciale nesolicitate prin mijloace de comunicații electronice;

- atacuri informatice/cibernetice;

- dezvăluirea datelor minorilor;

- încălcarea principiilor de prelucrare a datelor.Totodată, în primele 4 luni ale acestui an, a fost adresat instituției noastre un număr de 336 solicitări de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a GDPR și a celorlalte reglementări incidente, de către operatori și împuterniciții acestora, din domeniul public și privat, de către alte entități, precum și de către persoane fizice.

În aceeași perioadă, Autoritatea Naţională de Supraveghere a emis avize asupra a 35 de proiecte de acte normative transmise de instituţii publice, care au implicat analizarea unor aspecte complexe privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Referitor la activitatea de reprezentare în instanță, în primele patru luni ale anului 2023 au fost înregistrate un număr de 17 cereri noi de chemare în judecată.

Dintre acestea s-au primit 12 cereri de chemare în judecată care au ca obiect contestarea proceselor – verbale de constatare/sancționare încheiate de reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere. Mai multe informații sub acest aspect se regăsesc în comunicatul de presă din data de 02.05.2023 (https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_Presa_02_05_2023&lang=ro).

În același timp s-a continuat, în această perioadă, desfășurarea acțiunilor de informare destinate popularizării regulilor de protecție a datelor cu caracter personal.

Astfel, cu prilejul sărbătoririi Zilei Europene a Protecției Datelor a fost organizată o Conferință on-line cu tema „Efectivitatea aplicării GDPR într-o lume interconectată”. De asemenea, s-a postat pe site-ul instituției broşura informativă dedicată acestui eveniment anual, care conține elemente relevante din activitatea Autorității Naționale de Supraveghere, în limba română şi engleză.

Cu această ocazie, în scopul creșterii gradului de conștientizare la nivelul anumitor categorii de persoane vizate, Autoritatea Națională de Supraveghere a inițiat o colaborare cu Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, destinată realizării în comun a unor acțiuni de informare a minorilor și cadrelor didactice cu privire la regulile de utilizare a datelor personale și riscurile aferente. Astfel, au fost transmise către Direcțiile județene de protecția copilului materiale informative realizate de Autoritatea Națională de Supraveghere ce au fost făcute publice pe site-urile acestora.  

De asemenea, la propunerea instituției noastre, s-a difuzat, pe postul național de televiziune TVR și în mijloacele de transport în comun ale Societății de Transport București, clipul informativ dedicat promovării Regulamentului General privind Protecția Datelor.

În aceeași perioadă, Autoritatea Națională de Supraveghere a continuat informarea publicului larg prin publicarea a 24 de comunicate de presă și a informațiilor de la secțiunea specială dedicată Regulamentului (UE) 679/2016.

Pe parcursul primelor patru luni ale anului 2023, instituţia noastră a participat activ la mai multe reuniuni instituționale cu incidență în domeniul protecției datelor, organizate de diverse instituții publice sau de entități private.

Pe de altă parte, operatorii din sectorul public și privat au continuat să declare responsabilii cu protecția datelor, în perioada ianuarie-aprilie înregistrându-se la Autoritatea Naţională de Supraveghere un număr de 735 responsabili.

În primele patru luni ale anului 2023, instituția noastră a analizat 4 cereri de aprobare a BCRs transmise de companii multinaționale. De asemenea, Autoritatea Națională de Supraveghere a acționat, la cererea unor companii de aprobare a BCRs, în calitate de co-revizor, precum și în calitate de membru în echipa de redactare a opiniei Comitetului european pentru protecția datelor cu privire a un set de reguli corporatiste.

Totodată, instituția noastră a acționat în calitate de raportor principal în ceea ce privește proiectul de decizie a autorității competente din Letonia referitor la aprobarea cerințelor pentru acreditarea unui organism de monitorizare a codului de conduită în temeiul art. 41 din RGPD și în calitate de co-raportor la proiectul de decizie a autorității competente din Croația referitor la aprobarea cerințelor pentru acreditarea unui organism de monitorizare a codului de conduită în temeiul art. 41 din RGPD.

Direcția juridică şi comunicare

A.N.S.P.D.C.P.