Home » Comunicat_Presa_25_03_2022_1
 Română | English | Francais

25.03.2022

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna februarie 2022 o investigație la operatorul Kaufland România SCS și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, referitor la dreptul de acces.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9889,4 lei (echivalentul a 2000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri, iar în cadrul investigației efectuate, s-a constatat că operatorul Kaufland nu i-a furnizat petentului o copie a tuturor înregistrărilor din sistemul de supraveghere video, ceea ce constituie o încălcare a art. 15 alin. (3) din Regulamentul General privind Protecția Datelor

Astfel, s-a constatat că operatorul nu a transmis, la cererea persoanei vizate, o copie integrală a înregistrărilor ce o privesc, din incinta magazinului, deși acestea erau disponibile la momentul solicitat de aceasta.

Totodată, operatorului i s-a aplicat şi măsura corectivă de a comunica persoanei vizate toate imaginile solicitate de aceasta, în măsura în care sunt disponibile, cu blurarea imaginilor care duc la identificarea altor persoane,  conform art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.