Home » Comunicat_Presa_25_07_2022
 Română | English | Francais

25.07.2022

Raport anual al ANSPDCP pe 2021

 

Raportul de activitate aferent anului 2021 este disponibil public pe site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la secțiunea ”Informații generale/Informații de interes public/Rapoarte anuale.

Raportul anual conține o prezentare sintetică a activității Autorității, fiind structurat în concordanță cu principalele competențe, în următoarele capitole: Capitolul I – Prezentare generală, Capitolul II – Activitatea de reglementare, avizare, consultare și informare publică,Capitolul III - Activitatea de monitorizare și control, Capitolul IV – Activități în domeniul relațiilor internaționale și Capitolul V - Managementul economic al Autorității.

Totodată, acest Raport conține repere statistice evidențiate în cadrul fiecărui capitol, inclusiv prin grafice comparative cu anii anteriori, cum sunt: numărul de investigații efectuate în total sau diferențiat (din oficiu, respectiv pe baza plângerilor), numărul de plângeri și sesizări primite, numărul amenzilor aplicate, numărul măsurilor corective aplicate, numărul de puncte de vedere emise, numărul de avize emise, numărul de litigii aflate pe rol, numărul de comunicate de presă, numărul de reguli corporatiste/IMI.

Raportul anual 2021 conține fișe de caz/spețe referitoare la activitatea de investigare, precum și cele mai relevante puncte de vedere emise, care reflectă complexitatea activității desfășurate, prin raportare la atribuțiile instituției noastre.

Astfel, pe parcursul anului 2021 a fost adresat Autorității naţionale de supraveghere un număr de 941 solicitări de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, de către operatori și împuterniciții acestora, din domeniul public și privat, de către alte entități, precum și de către persoane fizice.

De asemenea, instituția noastră a emis avize asupra unui număr de 68 de proiecte de acte normative elaborate de instituţii şi autorităţi publice care implicau diverse aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul art. 57 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În ceea ce privește activitatea de monitorizare și control, în anul 2021 Autoritatea a primit un număr total de 5006 plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise 691 investigații.

Ca urmare a investigațiilor, au fost aplicate 36 de amenzi în cuantum total de 371.131,95 lei. Totodată, au fost aplicate 93 de avertismente și au fost dispuse 56 de măsuri corective și 1 avertizare.

Raportul de activitate aferent anului 2021 a fost transmis instituțiilor abilitate, în concordanță cu dispozițiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

                                                          

Direcția Juridică și Comunicare

A.N.S.P.D.C.P