Home » Comunicat_Presa_27_03_2023
 Română | English | Francais

27.03.2023

O nouă sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna martie a anului curent o investigație la o persoană fizică, în calitate de operator, în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.212,02 lei, echivalentul a 450 EURO.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări prin care se reclama faptul că operatorul a postat în cadrul unei rețele de socializare datele cu caracter personal a numeroase persoane fizice.

În cursul desfășurării investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că persoana fizică respectivă a dezvăluit datele cu caracter personal (numele, prenumele, localitatea de domiciliu) ale mai multor persoane vizate prin intermediul unei rețele de socializare, postând aceste date fără consimțământul acestora și fără îndeplinirea unei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1) din RGPD.

În acest context, s-a reținut că operatorul avea obligația respectării principiului legalității prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din RGPD.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.