Home » Comunicat_Presa_27_10_2023
 Română | English | Francais

27.10.2023

Sancțiune pentru încălcarea GDPR  

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat în cursul lunii octombrie 2023 o investigație la Asociația de Proprietari bloc A1 din str. Mureșului, nr. 2A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara și a constatat încălcarea dispozițiilor:

  • art. 58 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679;
  • art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de de 2487,25 lei pentru faptul că nu a adus la îndeplinire măsurile dispuse de Autoritate printr-un proces – verbal de constatare/sancționare de a transmite răspuns solicitărilor Autorității și cu avertisment pentru că a dezvăluit, în mod ilegal, numele și prenumele proprietarilor prin afișarea acestora la listele de întreținere, fără ca persoanele vizate să își fi exprimat consimțământul pentru această prelucrare și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar.

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei plângeri referitoare la o posibilă încălcare a prevederilor legale privitoare la prelucrarea datelor de către Asociația de Proprietari bloc A1, ca urmare a dezvăluirii, fără temei legal, a numelui și prenumelui proprietarilor prin afișarea acestora la listele de întreținere.

În cadrul investigații s-a constatat că operatorul nu a respectat dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta dezvăluind în mod ilegal numele și prenumele proprietarilor prin afișarea acestora la listele de întreținere, fără ca persoanele vizate să își fi exprimat consimțământul pentru această prelucrare și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar, cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat și măsuri corective, dispunând operatorului să ia măsurile necesare astfel încât, pe viitor, să se asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile RGPD, respectiv să se evite prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanelor vizate și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar și să se evite dezvăluirea datelor persoanelor vizate în afara cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.