Home » comunicat_presa_aniversare_2015
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Eveniment aniversar

 

În cadrul evenimentului aniversar organizat, pe data de 10 iunie 2015, pentru sărbătorirea a 10 ani de la înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, s-au dezbătut subiecte de actualitate referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal de către operatorii din sectorul public şi privat, în condiţiile în care dezvoltarea tehnologică accentuată a condus la utilizarea frecventă a mediului on-line sau a unor noi tehnologii (cloud computing, cookies, dispozitive automate de pilotaj - drone).

În cuvântul de deschidere al reuniunii, preşedintele Autorităţii – doamna Anca Opre a evidenţiat faptul că sărbătorirea acestui deceniu aniversar are loc într-o etapă crucială pentru protecţia datelor personale din perspectiva actualului proces de reformare a cadrului legislativ al statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei. Astfel, s-a subliniat că, pe plan european, noile standarde globale pentru protecţia vieţii private şi a datelor personale sunt conturate prin adoptarea noului pachet legislativ care se preconizează că va fi definitivat, până la sfârşitul anului, în trialogul Comisie Europeană - Parlament European - Consiliu. În final, Autoritatea de supraveghere a exprimat deschiderea pentru pregătirea unui ghid orientativ cu privire la prelucrarea datelor personale prin utilizarea serviciilor de cloud computing, cu sprijinul entităţilor interesate, subliniind că instituţia noastră va fi, în continuare, un partener implicat activ în mediul social şi un adevărat garant al vieţii private a fiecăruia dintre noi.

Evenimentul a fost onorat de prezenţa domnului Cristian Dumitrescu, vicepreşedinte al Senatului României, care a subliniat că instituţia noastră şi-a făcut până în prezent datoria şi că, în era informatică în care trăim, protecţia datelor personale este o necesitate.

Doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, consilier prezidenţial, şi-a exprimat speranţa că Autoritatea este pregătită să facă faţă provocărilor tehnologice viitoare şi că va manifesta în continuare un rol proactiv în protejarea vieţii private.

Din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul secretar de stat Daniel Ioniţă a arătat preocuparea acestei instituţii pentru respectarea regulilor de protecţie a datelor personale.

Un deosebit interes a suscitat intervenţia doamnei Laura Andrei, preşedintele Tribunalul Municipiului Bucureşti, care a subliniat eforturile depuse de această instanţă pentru respectarea dreptului de ştergere şi intervenţie conferit justiţiabililor, precum şi în asigurarea confidenţialităţii dosarelor instrumentate, în mod special în cauzele cu minori

În cadrul celor trei sesiuni ale Dezbaterii, dedicate respectării dreptului de a fi uitat pe internet în considerarea deciziei Curţii Justiţie a Uniunii Europene în cazul Costeja, modulelor cookies şi protecţiei datelor personale în contextul utilizării serviciilor de cloud computing, au fost subliniate aspecte teoretice şi practice relevante pentru instituţiile publice şi entităţile din sectorul privat interesate.

Alături de reprezentanţii Autorităţii naţionale de supraveghere, s-a remarcat o deosebită implicare a mediului privat  şi a societăţii civile, care au participat activ la dezbaterea subiectelor propuse.

Această manifestare s-a constituit într-un adevărat succes care reliefează interesul deosebit manifestat din partea întregii societăţi pentru domeniul protecţiei datelor personale.

 

Biroul juridic şi comunicare

ANSPDCP