Home » Comunicat de presa 09.07.2014
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat amenzi contravenţionale în cuantum de 15.000 lei unui operator de date, persoană fizică.

 

Faptele constatate în urma investigaţiei, conform procesului verbal, sunt:

      1. „Omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă, sub forma „omisiunii de a notifica”, conform obligaţiei prevăzute de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 677/2001;

     2. „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, întrucât operatorul a colectat date personale prin intermediul site-ului www.clientineseriosi.ro în scopul organizării şi punerii la dispoziţia terţilor, inclusiv a utilizatorilor de Internet, date aparţinând unor persoane fizice considerate a fi clienţi rău-platnici ai diverselor entităţi, fără să poată face dovada colectării informaţiilor personale cu bună-credinţă şi cu respectarea principiilor de legitimitate a prelucrării datelor, în contextul colectării şi ulterior dezvăluirii datelor pe Internet şi către terţi, fără consimţământul expres al persoanelor vizate şi fără respectarea dreptului lor de informare prealabilă, prevăzut de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 677/2001;

     3. „Neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate”, întrucât operatorul nu a făcut dovada respectării măsurilor de securitate a prelucrărilor de date realizate, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 677/2001

 

Astfel, pentru faptele constatate s-au aplicat următoarele sancţiuni:

    1. Amendă în cuantum de 5.000, conform art. 31 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu  art. 5 şi art. 8 din O.G. nr. 2/2001.

    2. Amendă în cuantum de 8.000 lei, conform art. 32 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 5 şi art. 8 din O.G. nr. 2/2001.

    3. Amendă în cuantum de 2.000 lei, conform art. 33 din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 5 şi art. 8 din O.G. nr. 2/2001.

 

În plus, în considerarea riscurilor specifice negative crescute pentru drepturile şi libertăţile unui număr semnificativ de persoane prin dezvăluirea datelor personale ale acestora pe site-ul www.clientineseriosi.ro, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în temeiul art. 21 alin. (3) lit. d), raportat la prevederile art. 4 alin. (1), art. 5 şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, coroborate cu art. 3 alin. (5) din Legea nr. 102/2005, a dispus încetarea prelucrării datelor cu caracter personal realizate de operatorul sancţionat prin intermediul site-ului www.clientineseriosi.ro şi ştergerea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, colectate prin intermediul acestui site.

Pentru informarea publicului larg, subliniem că, în vederea exercitării drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, o persoana fizică are posibilitatea de a înainta operatorului în cauză (fie că acesta este persoană fizică ori juridică, din sectorul public sau privat) o cerere scrisă, datată şi semnată, la care acesta este obligat să răspundă în termen de 15 zile. 

În cazul în care, după împlinirea termenului de 15 zile, nu s-a primit un răspuns sau cererea nu a fost soluţionată, persoana vizată poate înainta o plângere Autorităţii de Supraveghere. Plângerea trebuie să fie însoţită de dovada faptului că persoana în cauză s-a adresat operatorului. În acest sens, pe site-ul instituţiei noastre, www.dataprotection.ro, la secţiunea Proceduri/Primire/Soluţionare cereri, este disponibil formularul de plângere.

 

Biroul Juridic şi Comunicare