Home » Comunicat_de_presa_privind_investigatia_la_Direcţia_Judeţeană_pentru_Evidenţa_Persoanelor_Argeş
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost sesizată în legătură cu introducerea unui sistem de supraveghere video a angajaţilor, precum şi a unui sistem de monitorizare acces pe bază de amprentă a angajaţilor proprii în incinta Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.

Urmare a investigaţiei realizate s-a constatat că Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş a început prelucrarea datelor biometrice ale angajaţilor şi a imaginii acestora prin camere video, fără să fi anunţat anterior Autoritatea, potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

Sistemul de supraveghere video a fost instalat în mod excesiv în birourile angajaţilor,  fără a exista acordul prealabil expres al angajaţilor .

În acelaşi timp, s-a constatat că  DJEP Argeş nu a făcut informarea completă şi prealabilă a salariaţilor cu privire la utilizarea celor două sisteme, cum stabileşte art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

Faţă de constatările de mai sus, Autoritatea de Supraveghere a sancţionat contravenţional DJEP Argeş cu amendă în cuantum total de 4.000 lei, pentru următoarele fapte:

 -  Omisiunea de a notifica prevăzută de art. 31 din Legea nr. 677/2001, întrucât DJEP Argeş nu a notificat Autoritatea cu privire la prelucrarea datelor biometrice ale angajaţilor şi cu privire la prelucrarea imaginii angajaţilor prin sistem de supraveghere video;

- Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât:

- s-au încălcat prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 677/2001, întrucât DJEP Argeş a colectat şi prelucrat, datele biometrice ale salariaţilor şi imaginea angajaţilor prin sistem de supraveghere video ale salariaţilor, prelucrări considerate a fi excesive faţă de scopul prelucrărilor;

- DJEP Argeş nu a prezentat nicio dovadă de comunicare către angajaţi a tuturor informațiilor  prevăzute de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru prelucrările efectuate în scopul pontării electronice a angajaţilor pe bază de amprente şi control acces, precum şi în scopul monitorizării accesului persoanelor prin supraveghere video

- s-au încălcat prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, întrucât DJEP Argeş nu a prezentat nicio dovadă  a obţinerii consimţământului  expres şi neechivoc al angajaţilor cu privire la folosirea datelor biometrice ale acestora, precum şi a imaginii în scopul monitorizării accesului persoanelor prin supraveghere video.

Sancţiunile aplicate:

1.Amendă în cuantum de 2000 lei, pentru săvârşirea contravenţiei de omisiune de notificare;

2. Amendă în cuantum de 2000 lei, pentru săvârşirea contravenţiei de prelucrare nelegală de date cu caracter personal.

 

În ceea ce priveşte supravegherea video, precizăm că utilizarea tehnicilor pentru captarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, stocarea sau comunicarea datelor constituite din imagini privind persoanele fizice reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, corelat cu dispoziţiile Convenţiei nr. 108/1981 a Consiliului Europei.

În acelaşi timp, menţionăm că datele biometrice şi imaginea reprezintă date cu caracter personal a căror utilizare se supune regulilor stabilite de Legea nr. 677/2001.

 Autoritatea de Supraveghere a interzis în mod constant efectuarea de operaţiuni de prelucrare datelor biometrice, atât în sectorul public cât şi în sectorul privat, în scop de control acces persoane şi pontaj, întrucât folosirea acestor date poate aduce o atingere gravă a dreptului la viaţă privată, consacrat de art. 26 din Constituţia României.

În considerarea rolului de garant al respectării dreptului la viaţă privată, consacrat prin Legea nr. 102/2005, Autoritatea de Supraveghere a solicitat constant operatorilor să folosească soluţii alternative care să aibă un impact redus asupra vieţii private a persoanelor implicate

Măsurile sancţionatorii dispuse de Autoritatea  Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au fost confirmate de instanţele de judecată .