Home » Comunicat_presa_Conferinte_privind_aplicarea_GDPR
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

Conferințe privind aplicarea GDPR

 

Pe data de 6 martie 2018, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au participat la la evenimentul “Securitate și standardizare în sănătate. Cât de pregătiți suntem pentru implementarea GDPR în mai 2018?”, organizat de New Strategy Center. În cadrul acestui eveniment operatorilor din domeniului sănătății le-au fost prezentate aspecte privind protecția datelor din domeniul medical din perspectiva Regulamentului General privind Protecția Datelor.

La data de 15 martie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, a organizat conferința cu tema ”Protecția datelor personale. Noul Regulament UE 2016/679 și implicațiile acestuia pentru organizație”. Cu această ocazie, operatorilor de date ce activează în domeniul administrației publice, dar și în domenii precum sătătate, asigurări, IT, arhivare, marketing le-au fost prezentate de reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere principalele schimbări aduse de Regulamentul (EU) 679/2016, adoptat de Parlamentul European și Consiliu, aplicabil de la data de 25 mai 2018. Totodată, au fost discutate implicațiile aplicării acestei reglementări în cazuri concrete din aceste domenii.

Acest eveniment a fost urmat, pe 28 martie 2018, de un atelier pe tema protecției datelor cu caracter personal, organizat la București, de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. La acest eveniment, alături de reprezentanți din cadrul tuturor filialelor O.A.M.G.M.A.M.R, au participat și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, pentru a fi informați cu privire la implicațiile noului cadru legislativ aplicabil în domeniul protecției datelor. În cadrul atelierului, reprezentantul Autorității Naționale de Supraveghere a evidențiat obligațiile ce revin organizației profesionale cu privire la respectarea regulilor de prelucrare a datelor stabilite de noul Regulament, în special referitor la numirea unui responsabil pentru protecția datelor și asigurarea drepturilor persoanelor vizate, răspunzând totodată întrebărilor legate de implicațiile aplicării Regulamentului în domeniul de activitate al organizației. 

Pe 30 martie 2018 a fost organizată la Universitatea Transilvania din Brașov conferința: ”Data Protection; Soluții și responsabilități”, adresată mediului de afaceri din România, în contextul Regulamentului General pentru Protecția Datelor. În cadrul evenimentului, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere au explicat noile reguli de protecție a datelor aduse de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În aceeași dată, pe 30 martie 2018, a avut loc o întâlnire, la sediul instituției, cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în cadrul căreia au fost discutate implicațiile aplicării Regulamentului General privind Protecția Datelor raportat la specificitatea activităților desfășurate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Biroul juridic şi comunicare

A.N.S.P.D.C.P.