Home » Comunicat de presa ivestigatie Orange
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a efectuat în luna aprilie 2009 o investigaţie la  S.C. Orange România S.A., ca urmare a primirii unei plângeri.

În cadrul controlului s-a constatat că numărul telefonului mobil al unui client era utilizat în scopul transmiterii de comunicări comerciale nesolicitate gen sms, fără ca S.C. Orange România S.A. să fi obţinut, în prealabil, consimţământul expres şi neechivoc al acestuia. De altfel, clientul respectiv îşi exprimase opţiunea de a nu mai primi astfel de mesaje.

Subliniem că, potrivit prevederilor legale în vigoare, este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de operare, care nu necesită intervenţia unui operator uman prin fax ori prin poşta electronică sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, fără consimţământul prealabil al destinatarului.

În consecinţă, S.C. Orange România S.A. a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 5.000 RON, pentru săvârşirea contravenţiei de nerespectare a prevederilor legale referitoare la trimiterea de comunicări comerciale nesolicitate.

În acest context, menţionăm că fiecare persoană are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ei personale să facă obiectul unei prelucrări, dacă nu există dispoziţii legale contrare. Exercitarea dreptului de opoziţie se realizează prin trimiterea unei cereri scrise, datate şi semnate persoanei juridice în cauză, care este obligată să răspundă în 15 zile.

Persoanele ale căror date personale fac obiectul unei prelucrări au posibilitatea de trimite o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, după ce, în prealabil, s-au adresat operatorului.