Home » Comunicat de presă referitor la investigaţia efectuată la Garantibank Internaţional N.V. Sucursala România SA
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a efectuat o investigaţie la Garantibank Internaţional N.V. Sucursala România SA, ca urmare a unei plângeri primite.

În cadrul controlului s-a constatat că numărul telefonului mobil al unui fost client al băncii era utilizat în scopul transmiterii de mesaje gen sms, fără consimţământul expres şi neechivoc al acestuia.

Fapta respectivă reprezintă o prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, contravenţie prevăzută de Legea nr. 677/2001, ce a fost sancţionată  cu amendă în cuantum de 1500 lei.

În acest context, subliniem faptul că numărul de telefon mobil sau fix al unei persoane reprezintă dată cu caracter personal.

Fiecare persoană are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ei personale să facă obiectul unei prelucrări, dacă nu există dispoziţii legale contrare. Exercitarea dreptului de opoziţie se realizează prin trimiterea unei cereri scrise, datate şi semnate persoanei juridice, care este obligată să răspundă în 15 zile.