Home » Comunicat_proiect_decizie_modificare_decizia_89
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea naţională de supraveghere a elaborat şi vă supune atenţiei proiectul unei noi decizii privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor.

Faţă de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afişarea prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.