Home » Comunicat reuniune implementare gdps
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Reuniune - Aspecte practice referitoare la implementarea Regulamentului general privind protecția datelor

 

Pe data de 25 mai 2017, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au participat la o reuniune dedicată dezbaterii principalelor implicații ale Regulamentului General privind Protecția Datelor, organizată de Camera de Comerț Româno-Americană.

Au fost reliefate elementele de noutate aduse de Regulamentul (EU) 679/2016, adoptat de Parlamentul European și Consiliu, aplicabil de la data de 25 mai 2018, precum și impactul noii reglementări europene asupra respectării drepturilor persoanelor vizate.

Cu această ocazie a fost subliniată obligativitatea entităților private de a-și desemna, în anumite situații, un responsabil de protecția datelor, până la data de 25 mai 2018, în concordanță cu prevederile art. 37-39 din Regulamentul (EU) 679/2016.

Au fost discutate situații cu implicații asupra informării persoanelor vizate, referitoare la condițiile de legitimitate ale prelucrărilor efectuate, obligația anumitor categorii de operatori de a păstra o evidență a activităților de prelucrare conform art. 30 RGDP, evaluarea de impact și notificarea încălcărilor de securitate în condițiile art. 33 RGDP.

Prezența numeroasă a mediului privat la acest eveniment interactiv a ilustrat, încă o dată, interesul în creștere al sectorului privat pentru aplicarea corespunzătoare a regulilor de prelucrare stabilite de Noul Regulament.

 

Biroul juridic şi comunicare ANSPDCP