Home » Conferinta "Problemele cu care se confrunta ONG-urile la infiintare si functionare"
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Pe data de 5 octombrie 2010, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au participat la conferinţa „Problemele cu care se confruntă ONG-urile la înfiinţare şi funcţionare", la invitaţia Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR - CH).

Alături de celelalte aspecte abordate, reprezentanţii Autorităţii naţionale de supraveghere au informat participanţii cu privire la principalele obligaţii ale asociaţiilor şi fundaţiilor, statuate de Legea nr. 677/2001, în contextul necesităţii protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii organizaţiilor non - guvernamentale au fost clarificate aspecte privind obligaţia acestora de a notifica prelucrările de date efectuate, mai cu seamă cele desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile pe domeniul dezvoltării resurselor umane, cu atât mai mult cu cât, aşa cum s-a precizat de reprezentantul unui ONG, procedura de notificare este on-line, simplă şi rapidă.

De asemenea, au fost dezbătute probleme privind drepturile persoanelor vizate, precum şi aspecte privind asigurarea confidenţialităţii prelucrărilor datelor cu caracter personal.    

Cu această ocazie, a fost apreciată pozitiv deschiderea Autorităţii de  Supraveghere către asociaţii şi fundaţii şi sprijinul acordat acestora în vederea respectării drepturilor persoanelor vizate, pentru asigurarea unei reale protecţii a datelor personale de către ONG-uri.

Totodată, dorim să reliefăm opinia exprimată de reprezentanţii ONG-urilor prezenţi la reuniune , potrivit căreia organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile trebuie să îşi asume benevol obligaţiile legate de protecţia datelor personale, ca expresie a respectului purtat celor cu care aceste asociaţii intră în contact.