Home » Conferinta_europeana_a_autoritatilor_nationale_de_protectie_a_datelor_personale
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Conferința europeană a autorităților naționale

de protecție a datelor personale

 

În perioada 26-27 mai 2016, a avut loc Conferința europeană a autorităților naționale de protecție a datelor personale din Europa, în cadrul căreia s-au dezbătut subiecte de actualitate referitoare la măsurile preconizate la nivel european și național din perspectiva Regulamentului general de prelucrare a datelor personale, adoptat de Parlamentul European și Consiliu, care a  intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016.

În cadrul acestei prestigioase reuniuni s-a subliniat că, pe plan european, noile standarde globale pentru protecţia vieţii private şi a datelor personale sunt conturate prin adoptarea noului pachet legislativ de reformă, iar autoritățile naționale de protecția datelor vor fi implicate în pregătirea aplicării efective a Regulamentului, inclusiv în privința obținerii  resurselor financiare și umane adecvate pentru  realizarea efective a competențelor acestora.

În același timp, preocuparea participanților s-a concentrat pe aspecte privind întărirea cooperării între autoritățile naționale de protecția datelor, instrumentele adecvate de realizare a transferurilor de date către statele terțe și stabilirea mecanismului de coeziune la nivelul Comitetului European pentru Protecția Datelor, organ al Uniunii Europene cu personalitate juridică, înființat prin Regulamentul nr. 679/2016.

La această Conferință au fost adoptate două rezoluții referitoare la noul cadru legislativ al Uniunii Europene, respectiv referitoare la transferul datelor cu caracter personal.

Această manifestare a reliefat implicarea deosebită a autorităților naționale în reformarea acestui domeniu și asigurarea unei reale protecții a drepturilor persoanelor fizice.

 

Biroul juridic şi comunicare

ANSPDCP