Home » Conferinte_GDPR_Noiembrie_2017
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Conferințe

privind aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor

(în luna noiembrie 2017)

 

Pe data de 2 noiembrie 2017, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au participat la evenimentul ”ZF Insurance Summit: Calea către o creștere sănătoasă a pieței asigurărilor”, organizat de Ziarul Financiar. În cadrul uneia dintre secțiunile evenimentului au fost puse în discuție noile reguli de protecției a datelor aduse de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În 17 noiembrie 2017, Asociația de Management al Creanțelor Comerciale - AMCC a organizat un workshop în cadul căruia invitaților prezenți, operatori de date ce activează în domeniul financiar nebancar, le-au fost prezentate de reprezentanții Autorității naționale de supraveghere principalele schimbări aduse de Regulamentul (EU) 679/2016, adoptat de Parlamentul European și Consiliu, aplicabil de la data de 25 mai 2018. și au fost discutate implicațiile aplicării acestei reglementări în domeniul recuperărilor de creanțe.

Acest eveniment a fost urmat, pe 21 noiembrie 2017, de dezbaterea ”Securitate în sănătate. Protecţia datelor personale: proceduri și responsabilităţi.” în organizarea New Strategy Center, dedicată operatorilor din domeniului sănătății interesați de aplicarea Regulamentul General privind Protecția Datelor, la care au fost prezentate principalelel implicații ale noii reglementări asupra activității acestora.

În organizarea Uniunii Agențiilor de Publicitate din România a avut loc în 22 noiembrie workshopul pe tema protecției datelor cu caracter personal în publicitate, la care au participat reprezentanți ai mai multor agenții de specialitate.

La finalul lunii, în 28 noiembrie 2017, a avut loc un alt eveniment pe tema protecției datelor și a implementării Regulamentului, în sectorul hotelier și turistic, sub patronajul Federației Industriei Hoteliere din România – FHIR.

La toate evenimentele menționate au participat reprezentanți ai Autorității naționale de supraveghere care au adus în atenția participanților obligațiile ce le revin, raportat la calitatea acestora de operatori și împuterniciți, în ceea ce privește respectarea regulilor de prelucrare a datelor așa cum au fost stabilite de noul cadrul legislativ european.

Au fost abordate, totodată, chestiuni legate de respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate, așa cum sunt reglementate de Noul Regulament, precum și aspecte legate de numirea unui responsabil pentru protecția datelor, asigurarea securității datelor și notificarea încălcarilor de securitate.

Evenimentele, reflectate și în mass-media, au fost marcate de discuții interactive, fapt ce a demonstrat interesul participanților de conformare la noile reguli de prelucrare a datelor personale.

           

Biroul juridic şi comunicare