Home » Decizia privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video
 Română | English | Francais

Decizia privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

 

In indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, Autoritatea nationala de supraveghere a elaborat si va supune atentiei proiectul deciziei privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Fata de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii in termen de 10 zile de la afisarea prezentului anunt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, completata si modificata.