Home » Dezbatere_cu_europarlamentar_roman_asupra_proiectului_Regulamentului
 Română | English | Francais

Dezbatere cu europarlamentar roman asupra proiectului Regulamentului

 

In contextul procesului de reforma a reglementarilor Uniunii Europene aplicabile domeniului protectiei datelor cu caracter personal, pe data de 1 februarie 2013, a avut loc o intalnire a doamnei Georgeta Basarabescu, presedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu doamna Adina Valean, europarlamentar.

Mentionam ca, pe data de 25 ianuarie 2012, Comisia Europeana a dat publicitatii proiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice fata de prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Invocand necesitatea asigurarii unui nivel uniform de protectie pentru persoanele fizice la nivelul intregii Uniuni Europene si a atenuarii diferentelor care ar fi de natura sa afecteze libera circulatie a datelor personale, Comisia Europeana a considerat necesara utilizarea regulamentului ca instrument juridic de aplicabilitate directa la nivelul tuturor statelor membre.

Pornind de la necesitatea asigurarii unei protectii adecvate a dreptului la viata privata a fiecarei persoane, doamna Georgeta Basarabescu s-a pronuntat in favoarea consolidarii drepturilor persoanelor fizice ale caror date personale sunt utilizate, atat in domeniul public, cat si in cel privat, inclusiv in ceea ce priveste stabilirea unor noi drepturi, cum sunt dreptul de a fi uitat si dreptul la portabilitate, in concordanta cu evolutiile tehnologice ale societatii contemporane. Presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a subliniat necesitatea existentei unui echilibru in stabilirea sarcinilor administrative ale operatorilor in aplicarea principiului responsabilitatii, de natura sa asigure persoanelor fizice o reala eficienta a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, consfintit prin art. 16 al Tratatului de la Lisabona.

Cu aceasta ocazie, s-au supus atentiei doamnei europarlamentar propunerile Autoritatii de modificare a proiectului de Regulament, care au fost deja inaintate la nivel interministerial si parlamentar in cursul anului trecut.

Doamna Adina Valean a precizat ca proiectul de Regulament se discuta la nivelul Comisiei pentru industrii a Parlamentului European, unde au fost formulate numeroase amendamente, precum si ca fata de acest document si-au exprimat interesul reprezentantii tuturor sectoarelor de activitate din domeniul economic.

In cadrul acestei intalniri, ambele parti si-au exprimat ingrijorarea fata de numarul mare al actelor delegate cu care a fost abilitata Comisia Europeana, precum si fata de rolul consacrat acesteia in cadrul mecanismului de coerenta stabilit la nivel european.

Un alt aspect care a facut obiectul discutiilor a fost acela al prevederilor referitoare la statutul si atributiilor autoritatilor nationale independente pentru protectia datelor cu caracter personal, raportat la asigurarea mijloacelor necesare desfasurarii activitatii de control si supraveghere.

La final, s-a reliefat faptul ca proiectul de Regulament reprezinta un moment semnificativ in modernizarea cadrului legal al protectiei datelor si s-a exprimat speranta intr-o colaborare eficienta in acest domeniu intre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si doamna Adina Valean.