Home » Eveniment_24_mai_2019
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Pe data de 25 mai 2019 se împlinește un an de la aplicarea directă, în toate statele Uniunii Europene, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016.

Cu prilejul sărbătoririi unui an de la aplicarea acestui act normativ european, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va organiza pe data de 24 mai 2019, la sediu, o dezbatere la care vor participa reprezentanți ai asociațiilor profesionale.

Evenimentul își propune oferirea prilejului unor dezbateri cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului General privind protecția datelor, ale Legii nr. 129/2018, ale Legii nr. 190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor și ale Deciziilor emise de Autoritatea Națională de Supraveghere.

Vor fi abordate aspecte de aplicabilitate practică referitoare, în special, la responsabilul cu protecția datelor, asigurarea drepturilor persoanelor vizate, evaluarea impactului asupra protecției datelor, codurile de conduită și notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal.

 

Birou juridic şi comunicare

ANSPDCP