Home » Comunicat_Formular_declarare_responsabil_protectia_datelor
 Română | English | Francais

COMPLETAREA ON-LINE A FORMULARULUI PRIVIND RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

 

Atragem atenția tuturor operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori cu privire la necesitatea completării ON-LINE a  formularului pentru declararea responsabilului cu protecția datelor existent pe site-ul autorității la secțiunea „Responsabilul cu protecția datelor”.

În acest sens, vă informăm că potrivit prevederilor art. 37 alin. (7) din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul sau persoana împuternicită de operator comunică autorității de supraveghere datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.