Home » Ghid practic european
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

Lansarea unui Ghid practic al legislaţiei în materia protecţiei datelor cu caracter personal la nivel european

 

Consiliul Europei şi Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene au lansat un ghid practic al legislaţiei în materia protecţiei datelor cu caracter personal la nivel european.

Acest document reprezintă primul ghid al Consilului Europei asupra legislaţiei Uniunii Europene pe protecţia datelor cu caracter personal, ţinând cont de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Ghidul explică modalitatea în care protecţia datelor este reglementată prin legislaţia Uniunii Europene, prin Convenţia 108 a Consiliului Europei pentru protecţia drepturilor persoanei cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, dar şi prin alte instrumente ale Consiliului Europei.

Acest ghid se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Documentul conţine lămuriri privind:

 

  • terminologia în materia protecţiei datelor cu caracter personal,
  • principii şi reguli prevăzute de legislaţia europeană de prelucrare a  datelor cu caracter personal,
  • drepturile persoanelor vizate şi modalitatea de exercitare a acestora,
  • transferurile de date,
  • protecţia datelor cu caracter personal în contextul activităţilor specifice dreptului penal.

 

 Ghidul este accesibil la adresa:

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law_en.pdf

 

Biroul Juridic și Comunicare