Home » Hotarari irevocabile pronuntate in 2014
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În anul 2014, s-au pronunţat hotărâri irevocabile de către instanţele judecătoreşti prin care s-a acordat câştig de cauză Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în litigiile aflate pe rolul acestora.

Astfel:

1. Curtea de Apel Iaşi a respins plângerea contravenţională formulată de Primăria Ghergheşti (judeţul Vaslui) împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare încheiat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin care   s-a reţinut săvârşirea următoarelor contravenţii:

-   omisiune de notificare, prevăzută de art. 31 din Legea nr. 677/2001,

-   prelucrare nelegală de date cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001,

în legătură cu instalarea şi utilizarea unui sistem de supraveghere video în cadrul Primăriei Ghergheşti.

Curtea de Apel Iaşi a reţinut că s-a încălcat dreptul la viaţă privată a salariaţilor.

 

2. Prin decizie irevocabilă, Curtea de Apel Bucureşti a respins plângerea contravenţională formulată de Consiliul Superior al Magistraturii împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare încheiat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin care s-a constatat încălcarea dreptului de intervenţie al unui magistrat în raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel, instituţia noastră a reţinut nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, întrucât Consiliul Superior al Magistraturii nu a răspuns cererii unui magistrat de ştergere a datelor sale personale (referiri la trăsături de personalitate şi comportament) din Raportul Inspecţiei judiciare, postat pe site-ul CSM, în condiţiile în care dezvăluirea publică a respectivului raport este de natură să aducă atingere vieţii private a persoanei respective.

 

3. Curtea de Apel Suceava a respins plângerea contravenţională formulată de Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare al Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin care s-a reţinut săvârşirea următoarelor fapte contravenţionale:

          - prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât au fost dezvăluite date cu caracter personal ale unui petent fără acordul acestuia, cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001,

          - prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, ca urmare a nerespectării dreptului de intervenţie prevăzut de art. 14 din Legea nr. 677/2001, întrucât nu s-a transmis un răspuns petentului în termenul legal de 15 zile.

Prin decizie irevocabilă, s-au menţinut sancţiunile aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

          Biroul Juridic și Comunicare

22 octombrie 2014