Home » Intalnire ANSPDCP ANC
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Pe data de 5 martie 2009, a avut loc o întâlnire între doamna Georgeta Basarabescu - preşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi domnul Dorin Liviu Nistoran - preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, în cadrul căreia s-au discutat aspecte referitoare la implementarea serviciului de informaţii privind abonaţii şi a registrului abonaţilor.

Pornind de la necesitatea asigurării unei protecţii adecvate a dreptului la viaţă privată şi a respectării principiului consimţământului fiecărei persoanei pentru folosirea datelor sale personale, doamna Georgeta Basarabescu s-a pronunţat pentru realizarea unei informări scrise, gratuite şi individuale a abonaţilor. Astfel, după realizarea acestei informări, trebuie să i se dea posibilitatea fiecărui abonat să îşi exprime în mod expres acordul pentru includerea în registrele publice ale abonaţilor (sistem opt-in). Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a subliniat că numai prin această modalitate se elimină orice riscuri de încălcare a drepturilor abonaţilor, dându-se eficacitate practică principiilor de prelucrare a datelor personale.

Având în vedere prevederile Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, furnizorii de serviciu universal desemnaţi vor pune la dispoziţia utilizatorilor un registru al abonaţilor, în formă tipărită şi/sau electronică, şi un serviciu de informaţii privind abonaţii, ce va include numerele de telefon şi datele cu caracter personal ale abonaţilor, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004.

Discuţiile la nivelul celor două instituţii vor continua în vederea definitivării unor precizări comune referitoare la constituirea şi punerea la dispoziţia publicului a serviciului de informaţii privind abonaţii şi a registrului abonaţilor.