Home » Investigatie la Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita Nasaud
 Română | English | Francais

 

În urma primirii unei plângeri, Autoritatea naţională de supraveghere a efectuat o investigaţie şi a sancţionat contravenţional Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bistriţa-Năsăud pentru săvârşirea faptei de prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal, în temeiul art. 32 din Legea nr. 677/2001.

Astfel, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bistriţa-Năsăud a publicat pe pagina sa de Internet, fără să fi respectat prevederile legale în vigoare,  o listă a persoanelor care au realizat venituri din activităţi independente, pentru care au fost emise decizii de impunere (lista nr. 14089 din 20.10.2010) şi care conţinea datele personale a peste trei sute de persoane fizice (nume, prenume, localitatea, nr. şi data deciziei de impunere şi suma datorată)

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bistriţa-Năsăud nu a comunicat persoanelor implicate deciziile de impunere în altă modalitate, nerespectând astfel art. 44 alin. (2) lit. a)-c) din Codul de procedură fiscală şi prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, conform cărora „datele personale trebuie prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare" .

În consecinţă, s-a aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei.

De asemenea, în temeiul art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 677/2001, coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. a),  d) şi e) din acest act normativ, raportate la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 102/2005, ANSPDCP a dispus ştergerea de pe pagina de Internet a Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bistriţa-Năsăud a datelor personale ale persoanelor fizice existente în listele cu contribuabili persoane fizice publicate în prezent pe site-ul www.casbn.ro.