Home » Manual de legislatie europeană privind protectia datelor
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Consiliul Europei şi Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene au pus la dispoziția publicului din România varianta în limba română a Manualului de legislație europeană privind protecția datelor.

Scopul manualului este acela de a sensibiliza şi de a ameliora cunoaşterea reglementărilor în materie de protecţie a datelor în cadrul Uniunii Europene şi în statele membre ale Consiliului Europei, servind drept principal punct de referinţă pentru cititori.

În cuprinsul manualului se poate regăsi conceptul privind protecția datelor reglementat la nivelul Uniunii Europene precum și terminologia folosită în acest domeniu, principiile cheie ale acestei legislații precum și drepturile persoanelor vizate și modalitatea de exercitare a acestora. Manualul mai este susținut și prin prezentarea unor cauze care au fost supuse atenției la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Manualul este accesibil la următoarea adresă.

 

Biroul juridic și comunicare
28 noiembrie 2014