Home » Masa_rotunda_22_septembrie_2017
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Abordări ale Regulamentului General privind Protecția datelor în cadrul Mesei Rotunde intitulată "Aplicarea Noului Regulament General privind Protecția Datelor în sectorul public – obligații și responsabilități"

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a organizat, pe data de 22 septembrie 2017, Masa Rotundă intitulată “Aplicarea Noului Regulament General privind Protecția Datelor în sectorul public – obligații și responsabilități”, în considerarea adoptării Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil direct în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018,.

Evenimentul menționat s-a adresat autorităților și instituțiilor publice centrale din România, cu ocazia acestuia fiind reliefate noile obligații ce revin operatorilor din sectorul public pentru respectarea regulilor de prelucrare stabilite de Noul Regulament.

În acest context, au fost abordate interactiv, în cadrul panelurilor, aspecte privind:

  • Responsabilul pentru protecția datelor
  • Cartografierea și evaluarea de impact
  • Respectarea drepturilor persoanelor vizate
  • Asigurarea securității datelor /Notificarea încălcarilor de securitate

Evenimentul s-a bucurat de larga prezență a reprezentanților ministerelor, instituțiilor din subordinea acestora, a agențiilor și autorităților publice autonome, reprezentanților Parlamentului, instituțiilor judecătorești și a altor operatori.

Cu același prilej a fost lansat și ”Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor”, realizat de instituția noastră, instrument de lucru destinat sprijinirii eforturilor operatorilor și/sau persoanelor împuternicite de operatorii de date, de conformare cu noile reguli de prelucrare a datelor personale.