Home » Modificarea_Legii_102_/_2005
 Română | English | Francais

Modificarea Legii 102/2005

 

Începând cu data de 24 iunie 2018, intră în vigoare Legea 129/2018 de modificare si completare a Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 503 din 19.06.2018

 Această lege este destinată, în principal, asigurării concordanței între reglementarea națională și competențele de monitorizare și control ale autorităților naționale de supraveghere, statuate prin prevederile art. 55-59 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

De asemenea, s-a stabilit că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are atribuții de monitorizare și control a respectării legislației naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei–cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Legea 129/2018 publicată pe site-ul Autorității la secțiunea Legislație, poate fi consultată și aici.

Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu completările și modificările ulterioare (actualizată), poate fi consultată aici.

Biroul Juridic și Comunicare

ANSPDCP