Home » noi proiecte de decizie
 Română | English | Francais

Noi proiecte de decizie

 

În indeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Autoritatea națională de supraveghere a elaborat și va supune atenției proiectul deciziei privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală precum și proiectul deciziei privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere audio/video.

Față de proiectele acestor decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afisarea prezentului anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, completată și modificată.

1. Decizie privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală

2. Decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere audio/video