Home » Plenara_iulie_2019_Comitetul_European_pentru_Protectia_datelor
 Română | English | Francais

 

 

Plenara din luna iulie 2019 a Comitetului European pentru Protecția Datelor

 

Pe data de 9-10 iulie 2019, în cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor, organ cu personalitate juridică al Uniunii Europene, constituit în temeiul art. 68 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, s-au adoptat, în principal, următoarele documente:
 - Ghidul nr. 3/2019 privind prelucrarea datelor prin mijloace de supraveghere video – versiune pentru consultare publică
Comitetul a adoptat acest ghid destinat să vină în sprijinul operatorilor și persoanelor împuternicite ce utilizează mijloace de supraveghere video, prin care sunt abordate, în principal, aspecte privind legalitatea prelucrării, dezvăluirea imaginilor către terți, confidențialitatea și securitatea prelucrărilor. 
Ghidul conține numeroase exemple edificatoare și se află în consultare publică până pe 6 septembrie 2019, perioadă în care ne pot fi transmise propuneri.
 
- Opinia nr. 8/2019 privind competența autorității de supraveghere în cazul schimbării circumstanțelor privind sediul principal/unic al operatorului;
În eventualitatea schimbării circumstanțelor privind sediul principal/unic al operatorului, competența  de monitorizare și control poate reveni unei alte autorități naționale de supraveghere atâta timp cât autoritatea de supraveghere inițial competentă nu a luat nicio decizie definitivă. Procedura de cooperare prevăzută la art. 60 din Regulamentul General privind Protecția Datelor va continua să se aplice și noua autoritate va coopera cu autoritatea inițială și cu celelalte autorități implicate.
 
- Opinia nr. 9/2019 cu privire la proiectul Autorității de protecția datelor din Austria referitor la criteriile de acreditare pentru organismele de monitorizare a codurilor de conduită 
 
- Opinia nr. 14/2019 cu privire la proiectul Autorității pentru protecția datelor din Danemarca referitor la clauzele contractuale standard pentru operatori în temeiul art. 28 alin. 8 din Regulamentul general privind Protecția Datelor
 
 
Mai multe informații sunt disponibile la adresa:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en

         

                                                                                                                                                                                                            Biroul juridic şi comunicare 

                 A.N.S.P.D.C.P.