Home » Proiect de decizie de scutiri de la notificare
 Română | English | Francais

Proiect de decizie de scutiri de la notificări

 

In indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, Autoritatea nationala de supraveghere a elaborat si va supune atentiei proiectul unei noi decizii privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal.

Fata de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii in termen de 10 zile de la afisarea prezentului anunt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.