Home » Proiect_decizie_criterii_certificare_ANS
 Română | English | Francais

10.09.2020

Comunicat de presă

 

Proiectul de  Decizie a ANSPDCP privind Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679 este supus dezbaterii publice în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, fiind accesibil aici.

Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679 au fost elaborate cu consultarea Asociației de Acreditare din România - Renar și se transmit pentru aviz Comitetului European pentru Protecția Datelor, în concordanță cu art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.