Home » Proiect_decizie_modificare_decizie_investigatii
 Română | English | Francais

Proiect de Decizie

 

Proiectul de Decizie privind modificarea și înlocuirea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigațiilor aprobată prin Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea procedurii de efectuare a investigațiilor  este supus dezbaterii publice în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată , fiind accesibil aici.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, la adresa anspdcp@dataprotection.ro